Sträckfilmspackning

Ergonomi och effektivitet är nyckelord vid utformning av en modern packplats. Med Gottröra Industris modulsystem utformas packplatsen optimalt.

Vårt system är framtaget i dialog med våra största exportföretag, ett flertal olika modeller finns för olika belastning och utrustning.