Konsultuppdrag

Att på uppdrag av Er sammanställa en kravspecifikation med tillhörande layout rörande avdelningen för paket och pallhantering samt packning.
Gottröra Industri fungerar som ett bollplank för Era Idéer samt tillför Egen erfarenhet och kunnande.

Avstämningsmöten sker regelbundet där uppdragets omfattning fram till nästa möta fastställs. Parterna har rätt att avsluta uppdraget vid avstämningsmöte om ej arbetet fortskrider med belåtenhet, dock måste uppdrag och ersättning stämmas av enligt uppdragsomfattningen fram till mötet.

Vid uppdragets avslut ges avrapportering med överlämnande av kravspecifikation och vidhängande dokumentation skisser, ritningar m m.