Bandning plast

Plastband och plastbandningsverktyg har utvecklats mycket under de senaste åren, vi erbjuder program för de flesta användningsområden.

Gottröra Industris avrullarvagnar och bandapparater är framtagna och utprovade för industriellt bruk.